Vissza a főoldalra * 

Magyar Köztársaság elnöke

Dr Mádl Ferenc részére

Magyar Országgyűlés elnöke

Dr Szili Katalin részére

 

Budapest, 2003. augusztus 20-án

aláírók

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Elnök Asszony!  

Tárgyalást kívánunk kezdeményezni Önökkel, mint deklaráltan pártok felett álló, az egész országnak, nemzetnek felelősen elkötelezett közjogi főméltóságokkal az alábbi elvi kérdésről: 

Törölni kell az 1949/XX-as törvény 77.§(1)-t, amely azt a valótlan, hamis állítást foglalja törvénybe, hogy a magyar alkotmány nem más, mint ez a mai szabályok szerint 2/3-os országgyűlési döntéssel bármikor bármilyen módon alakítható törvény (alaptörvény). 

Indokolás:

  1. Ezt a lépést különösen sürgetővé teszi az európai uniós csatlakozási menetrend. Legyen egyértelmű, hogy a magyar fogalmak szerint nem lehet alkotmánynak nevezni sem az 1949/XX-as törvényt, sem az uniós konvent által előkészített nemzetközi alapszerződést, amely nem hivatkozza meg a Magna Chartáig és Aranybulláig visszatekintő európai alkotmányos hagyományt, az alkotmányos értékeket, hagyományokat, nélkülözi, sőt elutasítja az alkotmányos garanciákat. Maga az alkotmány egész Európa esetében is az évezredes európai identitás, kultúra részeként értelmezhető csak. Napi politikai érdekből egy alkotmány sem létre nem hozható, sem nem módosítható, sem nem szüntethető meg - sem Európában, sem Magyarországon.
  2. Az alkotmányos állam lényegéből ered, hogy a magyarság boldogulása kizárólag az ezer éves történelme során, a fennmaradását biztosító, a saját alkotmányos tudatában gyökerező, annak megfelelő közjogi keretek között, például a Szentkorona központi intézményének elismerésével remélhető.
  3. Ezen törvényhely törléséig pedig kényszerülünk tudomásul venni, hogy továbbra is a folyton változó formában, de változatlanul "törvénybe foglalt" szigorral kell elviselnünk a hatalmi visszaéléseknek való kiszolgáltatottságot - embertelen célok érdekében változatlan alávetettségben kell elviselnie a magyarságnak azt a legújabbkori globalista uzsorát, amely egyenes folytatása a trianoni szétszabdalást követő lenini terror (1919), majd hitleri megszállás (1944), majd sztalini szovjet évtizedek minden képzeletet felülmúló önkényének, és amelyet mai formájában cinikusan jogtechnikai eszközök uralmának neveznek, holott törvények köpönyegével leplezett diktatúraként nehezedik a vállunkra, egyértelmű kiszolgáltatottságot eredményezve.
  4. Nem várjuk, hogy az alkotmányos viszonyokat rendező nemzetgyűlést Önök szervezzék, hogy a jelenlegi államelnök a jelenlegi parlament elnökével egyetértésben írja ki a nemzetgyűlési választásokat, mert minden jel szerint az ehhez szükséges feltételeknek és politikai akaratnak híján vannak.
  5. Elvárjuk viszont, hogy a megjelölt törvényhely törlésének indítványozásával enyhítsenek az ország mai megaláztatásán, hogy tegyenek egy lépést a magyar alkotmány 1949 óta tartó folyamatos meggyalázottságának oldására, mert az önkényhatalom alaptörvénye jelenleg nemhogy tagadná vagy nem venné tudomásul a magyar alkotmányt, de egy össze-vissza firkálható papirosnak hazudja - elutasítva alkotmányunk íratlanul is kötelező értékeit, igazságait, hagyományozott formáit: saját maga (az alaptörvény és alkalmazói) előtt, az ország, a nemzet, a következő nemzedékek és a nagyvilág előtt.
  6. A jelenlegi állapot az Antigoné című görög dráma megírása előtti időszakba veti vissza társadalmunkat, amikor az áldozatokról való megemlékezést sem tisztelték (hiszen százezrek haltak meg a magyar alkotmányért, milliók szenvedtek az alkotmányt, az élet tiszteletét elutasító közállapotok miatt - csak élő magzat hat-nyolc millió halt meg máig megtagadott hivatalos gyász nélkül), nemhogy a jelen és jövő nemzedékek tagjainak személyiségét, közösségét, életminőségét tisztelné korunk politikai és ettől függő gazdasági, kulturális rendszere. A közvetlen fegyveres terrort és a munkatáborok fizikai brutalitását ugyanazon célok érdekében felváltotta az életfeltételek szabályozási eszközökkel való szűkítése, fondorlatos felszámolása - úgymond kodifikált, "törvényes" alapon.

Kezdeményezésünket abban a reményben tesszük, hogy Önök is személyükben jószándékúan és kényszeredetten élik meg, hogy 1990 óta a magyar alkotmányosság eddig nem állt helyre. 

Tudomásul kell vegyék azt az egyre szélesebb körű társadalmi felismerést, hogy alkotmányos kérdésekben nincsen sem értelme sem helye a jobb-bal vetélkedésnek, és hogy társadalmi csoportjaink magyar felfogástól idegen folytonos egymás ellen uszításának csak alkotmányos szolidaritásban tudunk ellent állni. Például a magyarok egyharmadának magyar állampolgársága is olyan kérdés, amelyet a magyar alkotmány alapján minden bizonnyal régen megoldottunk volna, hiszen ők is, mi is a Szentkorona tagjai, a szentkorona eszmeiségének örökösei vagyunk. A magyar alkotmányt megtagadva viszont az állampolgárság kérdése is nemzeti összetartozás helyett a viszály forrásává torzítható. 

Augusztus 20 ünnepét megfelelő alkalomnak tekintjük ahhoz, hogy tűzijátékok fénye, ünnepi műsorok kavalkádja között emlékeztessünk társadalmunk talán legfontosabb gondjára: alkotmányos problémáink megoldatlanságára, uzsorás diktatúránk egyenesen körmönfont álcázására - azzal a törvényhellyel, amelynek törlését követeljük.  

Budapest, 2003. augusztus 13. 

Aláírók:

Alkotmányossági Műhely és Fórum - Fáy Árpád, elnök, Budapest

Magyar Nemzeti Front - dr Rozgonyi Ernő, elnök, Budapest

Szabad Magyarországért Mozgalom - Takács András, koordináló bizottság elnöke, Budapest

Három Város a Nemzeti Egységért Mozgalom Polgári Kör - Skodacsek András, Budapest

Civil Kurázsi Polgári-kör - Sásdi Ferenc, Budapest

Daytoni Magyar Klub - dr Bognár Béla, Dayton, Ohio, USA

Filozófiai Vitakör tudományos egyesület - dr Detre Csaba elnök, Budapest

’56.oktober-23 Levelező Polgári Kör - Pataki László szóvivő, Budapest

Horthy Miklós Történelmi Társaság - Világhy József országos elnök, Győr

Óbudai Polgár Polgári Kör - Polgár Ferenc, Óbuda

MVSZ Sárospataki Konzervatív Köre - Kiss Endre József, Sárospatak

Földünkért Alapítvány - Mészáros Imre, kuratóriumi elnök, Püspökladány

Erdélyi Magyar Kezdeményezés, RMDSZ platform - Katona Ádám elnök, Székelyudvarhely

Magyar Szabadságharcos Szövetség (Alapítva 1957-ben) - Szarvas József, főtitkár, London

56-os Veteránok Világszövetsége - Szarvas József, szóvivő, London

Vissza az oldal tetejére