Vissza a főoldalra * Vissza 2002 szept 13-14 írásokhoz

Szájer József levele 

Alkotmányossági Műhely és Fórum Társaság

Budapest, 2002. szeptember 11.

Tisztelt Fáy Árpád!

Mellékelve küldöm a konferencia résztvevőihez írt köszöntő levelet A tanácskozáshoz sok sikert kívánok!

Az Európai Tanács 2001 decemberi laekeni ülése egyik legjelentősebb eredménye az Európai Unió jövőjéről szóló Laekeni Nyilatkozat elfogadása és ezzel az Európai Unió jövőjéről szóló vita strukturált mederbe terelése, az Európai Konvent felállítása volt. Az Európai Konvent alapvető célja. hogy áttekintse az Európai Unió jövőbeni fejlődésének kulcskérdéseit és irányait, és hogy megtalálja azokra a megfelelő válaszokat. Az Európai Konvent egy merőben új intézménye az Európai Unió intézményrendszerének. A Konvent nemcsak fórumként szolgál a különböző kormányzati-, parlamenti- és más képviselők számára, hanem nyilvános ülései és mindenki által hozzáférhető dokumentumai révén a legszélesebb nyilvánosságot igyekszik biztosítani az európai kontinens lakói számára.

A Konvent létrejöttével egy új fejezet kezdődött az Unió történetében. Felállításával először fordul elő, hogy nem kormányok képviselői ülnek le egymással Európa jövőjét meghatározó kérdésekről beszélgetni. vitatkozni és alkudozni, hanem e célból erre egy alkotmányjogilag parlamentnek is tekinthető intézmény jön létre; amely teret biztosít arra, hogy Európa jövőjét alakító vitában minél többen és minél szélesebb körben fejthessék ki elképzeléseiket és gondolataikat.

Mit jelent nekünk, magyaroknak az Európai Konvent felállítása? Nagyon sokat, a Konvent egy igen jelentős lépés hazánk csatlakozási folyamatában, hiszen ez az első olyan Európai Uniós intézmény, amelyben, mint tagjelöltek lényegében már teljes jogú tagként veszünk részt. Ez nem véletlen, hisz az Európai Uniónak arról a jövőjéről szól ez a tanácskozás, amikor már mi is a szervezet teljes jogú tagjai leszünk. A Konvent az első intézmény, ahol Magyarország gyakorlatilag egyenjogú- és rangú félként vesz részt, ezért véleményem szerint a magyar képviselők elsődleges feladata a magyar nemzeti érdekek megjelenítése, képviselete az EU Konvent munkájában.

A magyar nemzet közjogi hagyományai alapján is teljes mértékben elfogadható országunk EU csatlakozása, hiszen már volt hasonló helyzet az Osztrák-Magyar Monarchia idején.

Tisztelettel

Dr Szájer József

Az EU Konvent tagja

Vissza az oldal tetejére