Vissza a főoldalra * Vissza novemberi levelekhez

 
----- Original Message -----
From: Fáy Árpád
To: csaba.tabajdi@parlament.hu
Sent: Thursday, November 14, 2002 9:32 AM
Subject: Fw: meghallgatás kérése Európai integrációs ügyek bizottságától

Tisztelt Képviselő Úr!
Ön a négy fős parlamenti képviselőkből álló Európai Unióhoz való csatlakozás ügyében megalakult agitációs bizottság vezetője is tudomásunk szerint. Amennyiben erre lehetőség van, az Önök csoportjával is kérünk egy találkozót, amelyre ha helyesnek találják mi szélesebb közönséggel helyszínt is keresnénk - gondolva arra, hogy céljuk a szélesebb nyilvánosság előtti eszmecsere.
Tisztelettel
Fáy Árpád
 
----- Original Message -----
From: Fáy Árpád
To: dr Szentiványi István
Sent: Thursday, November 14, 2002 9:23 AM
Subject: meghallgatás kérése Európai integrációs ügyek bizottságától

Európai Integrációs Ügyek Bizottsága

Dr Szent-Iványi István elnök

Tisztelt Elnök Úr!

Azon kéréssel fordulunk az Önök bizottságához, hogy adjon lehetőséget az Alkotmányossági Műhely egyesület véleményének kifejtésére: hallgassa meg hozzászólásunkat az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk miatt tervezett „alkotmánymódosítás” ügyében – lehetőleg ezév novemberében, a tervezett decemberi döntéseket megelőzően.

Amint az alább mellékelt levélből kiderül, erre a házszabályi lehetőség megvan.

Tartalmilag megemlítjük, hogy munkacsoportunk 1999 szeptembere óta tevékenykedik, és azóta évenként próbáljuk felhívni a figyelmet a magyar alkotmányosság nyitott kérdéseinek rendezetlenségére.

Eddigi kísérleteink:

I.) Észrevételek a 2000/1. számú törvény tervezetéhez (1999. szeptember 12.) - A magyar alkotmány kérdésének tartalmi vizsgálata mellett érveltünk az évszám átírása helyett. A levelet az Igazságügyi Minisztérium kapta meg.

II.) Millenniumi Alkotmányozási Felhívás (2000. május 22-23.) - A Magyarok V. Világkongresszusának több mint 40 országból összegyűlt, 1000 fős plénumán elfogadott felhívás az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását kezdeményezte, és külön hangsúlyozta a felkészülés fontosságát, amelyet a maga részéről támogatásáról biztosított.

III.) Felhívás ünnepi megemlékező feles törvényre a magyar alkotmányos hagyományról a millennium második, az új évezred első évében (2001. március 30.) - A kötet formában megjelent kezdeményezést az Igazságügyi Minisztériumon kívül nagy számban juttattuk el országgyűlési képviselőknek is.

IV). Nyilatkozat alkotmányosságról és a jogfolytonosság helyreállításáról (2002. szeptember 14.) - A nyilatkozatot szeptember 14-én eljuttattuk a parlamenti pártok vezetőihez, államelnökhöz, parlamenti elnökhöz, miniszterelnökhöz, igazságügyi minisztériumhoz, majd a konferencia kötetét megjelenésekor 386 címzett példányban leadtuk a parlament postázójában, név szerint szólítva meg ezzel a képviselőket.

Személyesen is szeretnénk röviden összefoglalni észrevételeinket, illetőleg a bizottság tagjainak kérdéseire lehetőség szerint válaszolni.

Különösen fontos volna, hogy még november folyamán kapjunk lehetőséget, hiszen a decemberi eleji döntésekkel kapcsolatban jelentkezünk mostani levelünkkel (és jelentkeztünk korábban is négy éven át a magunk részéről).

 Budapest 2002. november 14.

 Tisztelettel

Fáy Árpád

Alkotmányossági Műhely egyesület elnöke

 Egyesületünk "lobbiszáma": sz 8-11/76/2002.

 ----- Original Message -----

To: <fay@ngo.hu>
Sent: Wednesday, November 13, 2002 1:15 PM
Subject: Alkotmányügyi Bizottság

> Tisztelt Fáy úr!
>
> Telefonbeszélgetésünk alapján szeretném tájékoztatni, hogy valóban van elvi lehetőség arra, hogy a házszabály által szabott keretek között esetlegesen kifejtse álláspontját a Bizottság ülésén. Azonban kollégámmal és az elnök úrral történt konzultáció alapján szeretném a türelmét és megértését kérni, mivel az év hátralevő részében roppant módon el vagyunk foglalva a költségvetés és az ahhoz kapcsolódó anyagok tárgyalásával.
>
> Megértését köszönjük. Tisztelettel,
>
> dr. Baneth András
>
>
>
>
>
>                         BANETH András
> Parlament Alkotmány- és Igazságügyi Bizottság
>                Jogi és EU Konvent ügyek

Vissza az oldal tetejére