Vissza a főoldalra * Vissza novemberi levelekhez

Medgyessy Péter

Magyar Köztársaság

miniszterelnöke

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tájékoztatásul engedje meg, hogy a mellékelt „Alkotmányról az Európai Unió kapujában” című konferencia-kötetet átadjuk Önnek.

A mellékelt kötetet eljuttattuk a parlament 386 képviselőjének is.

Szeretnénk felhívni a magyar politikai vezetés figyelmét arra, hogy alkotmányunk kérdése nincsen rendezve megnyugtatóan. Nemcsak az a kérdés tehát esetünkben, hogy az uniós csatlakozáshoz törvényhozásunk miként készüljön fel, hanem az is, hogy mit értsünk Magyarországon „alkotmány” alatt.

A magyar kultúra és identitás sajátos eleme ugyanis, hogy nálunk az alkotmány mibenléte nem hatalmi kérdés, hanem alapvetően kulturális. A hatalmat gyakorlók tehát hagyományaink szerint nem azt dönthetik el, hogy mi legyen az alkotmányban, hanem azt, hogy ők elismerik-e az alkotmányt.

Sajnos 1944. március óta a magyar politikai vezetés ismert külső nagyhatalmi okok miatt a magyar alkotmányt nem ismerhette el. Ezen a helyzeten eddig a rendszerváltozás nem segített, tehát a probléma változatlanul nyitott.

Továbbá a magyar alkotmány sajátosságaiból következik, hogy várható uniós csatlakozásunk miatt a magyar alkotmány nem változtatható meg. Ennek a csatlakozásnak az ügyeit az alaptörvényben lehet szabályozni – amely alaptörvény jó esetben elismeri a magyar alkotmányt.

Budapest, 2002. november 14.

Tisztelettel

Fáy Árpád

Vissza az oldal tetejére