Vissza a főoldalra * Vissza novemberi levelekhez

2002.nov.24-i levél Szili Katalinnak, 

a Magyar Országgyűlés elnökének

 1. Hajrá, Magyarország! Iroda

 2. dr Papp Lajos

 3. dr Peitl Emőke

 4. dr Balogh Sándor (USA)

 5. Kincsesné S Mária

 6. Bokor Levente levele a Hajrá Magyarország! Irodának

 7. dr Tóthpál Tamás levele OrbánViktornak - észrevétel

 8. MP

 9. Jakab László

 10. Aranyhajó Fogadó

 11. Dohán Mihály

A levelek (részben levélváltások) közzétételével nem vitafórumot akarunk nyitni. Az összeszólalkozások jelzik a buktatókat, amelyek között kell megpróbáljuk az alkotmány kérdésére felhívni a figyelmet. Valahol meg kell találjuk a határt egymás közti polémia és az egyetértés megerősítése között.

#################   Vissza az oldal tetejére

Mélységesen egyetértek Bokor Levente kérdésfelvetésével. Adalékként megküldök hármat azokból a kérdésekből, amelyeket Kövér Lászlónak tettem fel, ha jól emlékszem okt. 18-án, amikor Szentendrén kampányolt. Nem adott semmilyen választ, hanem azt ígérte, hogy írásban válaszol. Azóta várom a válaszát. Azért csak 3 kérdésemet küldöm, mert ezekben voltak alkotmányos vonatkozások. A többi a földről szólt.

Dohán Mihály=

################   Vissza az oldal tetejére

----- Original Message -----
From: Aranyhajó Fogadó
To: Alkotmányossági Műhely
Sent: Monday, December 02, 2002 12:58 AM
Subject: Re: Hajrá Magyarország megkeresése

Ne bántsuk a mosónőket!

----Eredeti üzenet----
Feladó: Alkotmányossági Műhely <alkotmany@ngo.hu>
Címzett: Hajrá Magyarország <iroda@hajramagyarorszag.hu>
Dátum: 2002. november 30. 0:03
Tárgy: Hajrá Magyarország megkeresése

----- Original Message -----
From: Bokor Levente
To: Fáy Árpád
Sent: Friday, November 29, 2002 7:54 AM
 
A "Hajrá, Magyarország Iroda" elutasító magatartása az Alkotmányossági Műhely és Fórum nyilatkozatával szemben szimptomatikus. Csupán erősíti egy szellemiekben készülő vádirat vádpontjait a jelenlegi alkotmánynak beállított alaptörvény ellen (értsd 1949 évi XX-as törvény).
 
A történelmi-politikai gondolkodás "weimarizálódásnak" nevezi azt a társadalmi tünetegyüttest, ami Hitler führerségéhez vezetett.
A jelenlegi weimarizálódás támadáspontja maga az Európai Unió, amelynek indikátora (jelzője) az az alkotmányossággal kapcsolatos közjogi küzdelem, ami mind Uniós szinten, mind hazánkban - kelet-Középeurópa lombikjában - éledőben van. Párba lehet állítani a "bolsevizálódást" a "führerizálódással", ami azért ferdítené a történelmi igazságot, mert a bolsevizmus csak torz válasz (volt), a monopolizmus ama torz kérdésére, amely elé világuralmi törekvése állította (és állítja ma is) az egész emberiséget. A jelenleg érvényes magyar alkotmánynak beállított 1949. évi XX. törvény (alaptörvény) ennek a világbetegségnek csak egyik, de minket nyomorba döntő torzszülötte. Az alkotmánynak beállított alaptörvény pedig úgy fogható fel, mint az egész közélet genetikus kódja, s ha tetszik, akkor a magyar állam fiziológiájában kimutatható génhiba.
 
Mi az alkati csökkent értékűsége ennek az alkotmányként  erőltetett törvénynek, amely deklaráltan alaptörvény is egyben?
Legmeggyőzőbben a logika síkján, logikai műszóval diagnosztizálható. Az a születési hibája, hogy tautologikus. (Kérjük, e fogalomnak utána nézni.) Jogi magatartásra fordítva: önigazoló. A(z) (alap)törvény, mert alkotmány is egyben, önmagának oka, mint az isten. Punktum.
 
Milyen típusú hatalomgyakorlásnak áll kézre ez, az egész politikai "technológiát" predesztináló alkotmánynak mondott alaptörvény?
Nyilván olyan hatalomgyakorlásnak, amelynek alanyai maguk is "tautologizáltak": individualisták - "önmaguk okai". Avagy ellenkezőleg: felelős, személyes ittlétezésüknek semmilyen okát nem ismerik föl, tehát erkölcsileg semlegesek, beszámíthatatlanok. Más szóval a jelenlegi alaptörvény az alkotmány szerepében magatehetetlen, azaz a kisajátításhoz nyújt fedezéket illetőleg az értetlen közömbösséghez.
 
A "Hajrá, Magyarország Iroda" elutasítása ezért szimptomatikus. Az alkotmányos válság tünetegyütteséből a "führerizáló" típust jeleníti meg, azt, aki politikai monopóliumra tart igényt: önigazoló önjelölt, morálisan individualista. Csak idő kérdésének tartjuk, hogy a néppárti internacionáléban meginduljon a fölismerés eróziója, mert idehaza csakis abból meríti létjogosultságát, ami ellen küzd: a monopolizmusból  -  monopolista módon.
 
Az MSZP alkotmányügyi vezérszónoki észjárása meg azért szimptomatikus, mert csak annyi felelősségre van indítéka a magyar történelem és jövő iránt, mint egy megalázott mosónőnek. .....

#################   Vissza az oldal tetejére

> ----Eredeti üzenet----
> Feladó: Jakab László <drjakab@mail.externet.hu>
> Címzett: megujulas@ngo.hu <megujulas@ngo.hu>
> Dátum: 2002. december 1. 12:32
> Tárgy: Re: alkotmány és józanság


            Kedves Bokor Levente!

  Oszintén bevallom, hogy  a jogi nyelvezet miatt leveled kissé lassan, szavait  "megrágva"  olvastam végig. Azonban a végén a 'résumé' - ezt messzi iskoláskoromban eszmei mondanivalónak mondtuk -, már gyors olvasatban is azt sugallta nekem, amit az e-mail cím: megújulásunk csak azzal kezdodhet, hogy kimetszük testünkbol az aberrált gént. Bár a diagnózis helyes, a therápia a magunk mögött hagyott fél évszázad, valamint a nem elhanyagolható utolsó 12 esztendo nyomán  manifesztálódott   majd'össztársadalmi  dementia következtében sajnos korántsem lesz  egyszeru. Magam a gyógykezelés hatékonyságának tekintetében az elobb vázolt ok miatt meglehetosen pesszimista vagyok. (Orbán nyomán mondhatni keseruen: "kevesen vagyunk, de így se érünk sokat!")

Köszönve megtisztelo bizalmadat, barátsággal: Jakab László

#################   Vissza az oldal tetejére

----- Original Message -----
From: "preshaz" <molnar_p@freemail.hu>
To: <megujulas@ngo.hu>
Cc: <tabulas@axelero.hu>
Sent: Sunday, December 01, 2002 10:26 AM
Subject: Vá: alkotmány és józanság

> > A "Hajrá, Magyarország Iroda" elutasító magatartása az Alkotmányossági Muhely és Fórum nyilatkozatával szemben szimptomatikus.
>
> Nem az alkotmány a fontos, hanem a nemzet gyarapodása.
> Cigány barátainknak nincs alkotmányuk, mégis vidáman szaporodnak.
> Magyar gyermekeket kell nemzeni, és iskolázni, nem pedig az alkotmány körül hisztériázni.
> M. P.

#################   Vissza az oldal tetejére

 ----- Original Message -----
From: Bokor Levente
To: Fáy Árpád
Sent: Friday, November 29, 2002 7:54 AM
 
A "Hajrá, Magyarország Iroda" elutasító magatartása az Alkotmányossági Műhely és Fórum nyilatkozatával szemben szimptomatikus. Csupán erősíti egy szellemiekben készülő vádirat vádpontjait a jelenlegi alkotmánynak beállított alaptörvény ellen (értsd 1949 évi XX-as törvény).
 
A történelmi-politikai gondolkodás "weimarizálódásnak" nevezi azt a társadalmi tünetegyüttest, ami Hitler führerségéhez vezetett.
A jelenlegi weimarizálódás támadáspontja maga az Európai Unió, amelynek indikátora (jelzője) az az alkotmányossággal kapcsolatos közjogi küzdelem, ami mind Uniós szinten, mind hazánkban - kelet-Középeurópa lombikjában - éledőben van. Párba lehet állítani a "bolsevizálódást" a "führerizálódással", ami azért ferdítené a történelmi igazságot, mert a bolsevizmus csak torz válasz (volt), a monopolizmus ama torz kérdésére, amely elé világuralmi törekvése állította (és állítja ma is) az egész emberiséget. A jelenleg érvényes magyar alkotmánynak beállított 1949. évi XX. törvény (alaptörvény) ennek a világbetegségnek csak egyik, de minket nyomorba döntő torzszülötte. Az alkotmánynak beállított alaptörvény pedig úgy fogható fel, mint az egész közélet genetikus kódja, s ha tetszik, akkor a magyar állam fiziológiájában kimutatható génhiba.
 
Mi az alkati csökkent értékűsége ennek az alkotmányként  erőltetett törvénynek, amely deklaráltan alaptörvény is egyben?
Legmeggyőzőbben a logika síkján, logikai műszóval diagnosztizálható. Az a születési hibája, hogy tautologikus. (Kérjük, e fogalomnak utána nézni.) Jogi magatartásra fordítva: önigazoló. A(z) (alap)törvény, mert alkotmány is egyben, önmagának oka, mint az isten. Punktum.
 
Milyen típusú hatalomgyakorlásnak áll kézre ez, az egész politikai "technológiát" predesztináló alkotmánynak mondott alaptörvény?
Nyilván olyan hatalomgyakorlásnak, amelynek alanyai maguk is "tautologizáltak": individualisták - "önmaguk okai". Avagy ellenkezőleg: felelős, személyes ittlétezésüknek semmilyen okát nem ismerik föl, tehát erkölcsileg semlegesek, beszámíthatatlanok. Más szóval a jelenlegi alaptörvény az alkotmány szerepében magatehetetlen, azaz a kisajátításhoz nyújt fedezéket illetőleg az értetlen közömbösséghez.
 
A "Hajrá, Magyarország Iroda" elutasítása ezért szimptomatikus. Az alkotmányos válság tünetegyütteséből a "führerizáló" típust jeleníti meg, azt, aki politikai monopóliumra tart igényt: önigazoló önjelölt, morálisan individualista. Csak idő kérdésének tartjuk, hogy a néppárti internacionáléban meginduljon a fölismerés eróziója, mert idehaza csakis abból meríti létjogosultságát, ami ellen küzd: a monopolizmusból  -  monopolista módon.
 
Az MSZP alkotmányügyi vezérszónoki észjárása meg azért szimptomatikus, mert csak annyi felelősségre van indítéka a magyar történelem és jövő iránt, mint egy megalázott mosónőnek.
 
"Szegény MDF" fejezi ki a nemzeti tehetetlenséget, az SZDSZ meggyötört intellektualizmusába pedig nem látni bele.
 
Ennyiben összegezhető is alkotmányunk helyett előtérbe tolt alaptörvényünk kisugárzása.
 
Az, hogy a monopolista és az osztályelnyomotti képlet az alaptörvény módosítási kompromisszumában (szuverenitásról) egyelőre nem került szembe az ország távlati érdekeivel, a történelmi alkotmányos tudat hiánya miatt csupán a véletlen műve, mert nem a szereplők alkotmányos önazonosságának megnyilvánulása.
 
A szereplők tudatos alkotmányos szerepvállalása a jelenlegi alaptörvény elvetése volna, és a történelmi alkotmány rekonstruálása, mert hisz az 1949./XX. tc. csak egy önjelölt alaptörvény, amit egy politikai parvenü, vagy a durva önkény bármikor saját arcára formálhat! Ez az alkotmány/alaptörvény szentesítette az importált terrort, a magántulajdon felszámolását, majd az utóbbi tizenkét évben a köztulajdon teljes elidegenítését messze-távoli monopóliumok javára.
A tényleges magyar alkotmánynak pedig olyan erkölcsi ereje volt 1848-ban, hogy a Habsburg-birodalom itt állomásozó katonái arra esküdtek föl, elismerve annak szentségét.
 
Csodákat persze nem művel az "alkotmány", csak az alkotmányosan gondolkodó honfitárs. De mint szellemi kórokozó ellen, első kell legyen, hogy megfogalmazzuk vádiratunkat az egész fiskális országgyűlés által elismert önkényuralmi alkotmány-pótléknak szánt alaptörvény ellen.
 
Akit sikerült meggyőzni arról, hogy alkotmányos intézményrendszerünk velünk ellenséges genetikai kódját kell legelőször kiigazítani, az állásfoglalásával járuljon hozzá a vádirat teljessé tételéhez.
 
Tehát Vádirat az alkotmánynak beállított alaptörvény ellen címszó alatt várunk minden tényszerű, sőt statisztikailag is adatolt kiegészítést föntebbi véleményünkhöz.
 
Bokor Levente
 

##############    Vissza az oldal tetejére

 NEM ÚJ , NAGYON ISMERŐS AZ ALÁBBI SOROK TARTALMA.  AZ IDŐ AZONBAN RÖVID,
LÉTKÉRDÉS NAPONTA  PROGRAMMON TARTANI !!!!
 KICSINYES KÜLÖNBSÉGEINKET TEGYÜK FÉLRE  A KÖZÖS ÉRDEKÉRT, JÖVŐNKÉRT.
 AHOL LEHET BESZÉLJÜNK ERŐTELJES HANGON,  HOGY MINDENHOVÁ ELJUSSON, A
MAGYAR NÉP ÖNTUDATOS AKARATA LEGYEN

  MAGYARORSZÁG FENNMARADÁSÁRÓL VAGY ELTŰNÉSÉRŐL VAN SZÓ!!!

  Köszönöm az Alkotmányossági Műhely Egyesületnek és elnökének, Fáy Árpádnak
ezt az átfogó és pontos KÖVETELÉS-MEGFOGALMAZÁST.
  Támogassuk mindnyájan, hogy érvényt lehessen szerezni Fáy Árpádék által
alább - helyettünk is - megfogalmazott követeléseinknek!

  Szívélyes üdvözlettel: KSM

##############   Vissza az oldal tetejére

Kedves Barataim!

Par hete lekozoltem egy irasomat az alkotmanyos jogfolytonossag helyreallitasarol, amit a Muhely  ki is adott az azota megjelent kotetben. Abban azt is kifejtettem, hogy Mindszenty Hercegprimas hivatalbol es hivatalosan megovta az uj allamformat es a velejaro alkotmanymossag megserteset. Mig Mindszentyt rehabilitaltak, az alkotmanyossagot biztosito ovast soha nem targyaltak le.

Akit erdekel a tema, kerem, vegye elo ujra irasomat, es vesse ossze a csatol irassal,amely egetoen fontos felteteleket szab, az alkotmanyossag neveben, az EU-hoz valo csatlakozassal kapcsolatban.

A Kor sokat foglalkozott ez EU kerdessel, igy a problema nem idegen, de ilyen melyrehatoan meg nem irt rola tudtommal senki.

Tudom, a csatolt iras szinte lehetetlent ker, de elvben igaza van, es minel tobben beszelunk rola es tamogatjuk, annal tobbet lehet belole megvalositani. Ezert kerem a kor tagjait, ovatosan olvassak vegig, juttassak el hozzaerto kollegaiknak, tagyaljuk at, es aki ugy erzi, tamogassuk Fay Arpad es a Muhely javaslatat.

Udvozlettel,

B. Sandor
#############    Vissza az oldal tetejére

Tisztelt Fáy Árpád Úr!
 
............................
 Időhiányban csak csatlakozni szeretnék az alábbiakban leírtakhoz, miután minden sorával magam is egyetértek!
Tisztelettel:
Szentannainé dr. Peitl Emőke

##############   Vissza az oldal tetejére

Tisztelt Fáy Úr!

2002. november 25-én számomra e-mailben megküldött
megfogalmazások minden pontjával messzemenõen egyetértek.
Amennyiben szükséges, az ügy támogatóihoz csatlakozom,
nevemet adom.

Tisztelettel:
Dr. Papp Lajos

#############   Vissza az oldal tetejére

Egy többszörös levélváltás (Az, hogy a Népszabadságtól Rózsa György mindig megkér, hogy vegyem le a címlistámról, nem lep meg. De a Hajrá Magyarország?! - KSM):

"Ismételten megkérjük, hogy ne küldjön tartalmilag nem nekünk szóló üzeneteket e-mail címünkre.

Üdvözlettel és köszönettel:

Hajrá, Magyarország! Iroda"


Stimmel. Eddig is tudtam, hogy rájuk nem számíthatunk. A MI bajunkat ŐK NEM ÉRTIK, NEM IS ÉRDEKLI ŐKET.

Különben nem itt tartanánk. 

Különben támogatnának minden jó kezdeményezést. De ők nem ezt a "feladatot kapták"... KSM


----- Original Message -----
From: Hajrá Magyarország
To: 'Kincsesné'
Sent: Monday, November 25, 2002 3:42 PM
Subject: RE: Fáy Árpád: Levél az alkotmányról

Kedves Kincsesné

Ismételten megkérjük, hogy ne küldjön tartalmilag nem nekünk szóló üzeneteket e-mail címünkre.

Üdvözlettel és köszönettel:

Hajrá, Magyarország! Iroda

-----Original Message-----
From: Kincsesné [mailto:kincsesne@mail.datanet.hu]
Sent: Monday, November 25, 2002 12:52 PM
To: Grandpierre Attila
Cc: ZALAI HÍRLAP; szentkorona@freemail.hu; Szabad Parlamentért; SZABAD FOLD; pannon.radio@axelero.hu; Pannon Rádió; Népszava; Nemzetőr; MTI Belpolitikai Szerkesztőség; kronika@radio.hu; KECSKEMÉTI LAPOK; hunsor@yahoogroups.com; HungLobby@aol.com; hatvannegyvarmegye@yahoo.com; hatnelkul@kossuth.radio.hu; gecsege@kossuth.radio.hu; Földvédő Mozgalom; Fáy Árpád; Duna TV; ALFÖLD; alkotmany@ngo.hu
Subject: Fáy Árpád: Levél az alkotmányról

ÓRIÁSI MŰ!

Csak annyit teszek hozzá: MINDENKI, MINDENÜTT TERJESSZE, ISMERTESSE, HIRDESSE, 

MERT SÜRGŐS, MERT

MAGYARORSZÁG FENNMARADÁSÁRÓL VAGY ELTŰNÉSÉRŐL VAN SZÓ!!!

Köszönöm az Alkotmányossági Műhely Egyesületnek és elnökének, Fáy Árpádnak ezt az átfogó és pontos KÖVETELÉS-MEGFOGALMAZÁST.

Támogassuk mindnyájan, hogy érvényt lehessen szerezni Fáy Árpádék által alább - helyettünk is - megfogalmazott követeléseinknek!

Szívélyes üdvözlettel: KSM

----- Original Message -----
From
: Fáy Árpád
To: katalin.szili@parlament.hu
Cc: MTI Belpolitikai Szerkesztőség ; dr Szentiványi István
Sent: Monday, November 25, 2002 1:09 AM

Magyar Országgyűlés
dr Szili Katalin elnök,
     dr Kisfaludi Zoltán kabinetfőnök

Tisztelt Elnök Asszony!
     Tisztelt Kabinetfőnök Úr!

stb.

#################

Vissza az oldal tetejére