Vissza a főoldalra 

A Magyarok Világszövetségének elnökségéhez

Az "Alkotmányosságról az ezredfordulón" című, 1999. december 10-i konferencia résztvevői (mint résztvevő személyek) felkérik az MVSZ Elnökségét, hogy terjesszen javaslatot az MVSZ következő kongresszusa elé, amely szerint:

     az MVSZ kongresszusa tekintse mellőzhetetlennek az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívási feltételeinek és módjának kidolgozását, és

     kezdeményezze az Alkotmányozó Nemzetgyűlés Előkészítő Tanácsának létrehozását.

 A felkérés indoklásának részét képezte a konferencián, hogy:

- a magyar alkotmányos hagyományhoz való kapcsolódás rendezése alkotmányos közéletünk egyik legfontosabb feladata - de az ezt könnyítő kompromisszumoknak nem szabad például a Szentkorona közjogi szerepétől való, törvényben rögzített elhatárolódáshoz vezetnie,

- az alkotmányos kérdések rendezése része kell legyen az európai uniós csatlakozásra és a globális átrendeződés kihívásaira való tudatos felkészülésnek,

- az alkotmányos kérdések rendezésének alapvetően ki kell terjednie az ország állampolgárain túl az egész magyar nemzetre (sőt reményeink szerint a valaha a szentkorona népeinek tekinthető nemzetekkel való kapcsolatrendezés alkotmányos feltételeinek részünkről való előkészítésére is),

- az alkotmányos gondolkodás, alkotmányos lét kultúráját széles társadalmi mértékben javítani kell, és erre az ezredfordulós évek ünnepi hangulata megfelelő hátteret biztosíthat,

- az alkotmányosság kérdésében ki kell lépni a napi politikai, csoportérdek szintű taktikai küzdelmek világából (mind a parlamenti ellenzék, mind a kormánypártok, mind a parlamenti politika iránt közömbösek táborában).

Abban a reményben fogalmaztuk meg és írtuk alá felkérésünket az MVSZ Elnökségének, hogy ezzel az alkotmányos kérdések rendezését ösztönözhettük a magunk részéről.

 

Budapest, 1999. december 10.

A konferencia résztvevőinek megbízásából

 

Dr Mohácsy László, a konferencia levezető elnöke

Mohácsy László aláírását lásd a kézzel írott változaton.

Fáy Árpád, szervező

_________________________

Az MVSZ elnöksége nem foglalkozott a levéllel, ilyen előterjesztést nem tett, viszont megengedte (nem hozott tiltó határozatot), hogy e témakörben egy munkacsoport alakulhasson az "Alkotmányossági Műhely" szervezésében az MVSZ által szervezett, 2000 májusi Magyarok V. Világkongresszusán, amelynek felhívását a világkongresszus plenáris ülése ellenvetés nélkül fogadta el.

Vissza az oldal tetejére